Untitled

Als er garantie op een 2e keus zit, dan is de garantie alleen bedoeld voor het defect aan de machine. Niet voor de schade van de spullen er om heen zoals; wasgoed/ kleding/ vloeren en/of huis e.d. Kortom, alles wat buiten de machine om is of staat valt niet onder de garantie.

Bij ophalen zijn alle risico’s voor de koper/eigenaar zelf, zowel het vervoer als plaatsing van de machine, ongeacht welk apparaat u ook heeft gekocht.

De garantie bepaald u in overleg met Vermeer Witgoed en dit kan tussen 1 maand en 6 maanden zijn.

Ongeacht de vorm van garantie die u gekozen heeft is het zo; dat u verplicht bent om bij defecten c.q. mankementen het door Vermeer Witgoed te laten testen en repareren. Laat u het door een ander bedrijf testen en repareren dan vervalt automatisch de garantie bij Vermeer Witgoed.

Wat de garantie bepaling ook is er zal altijd voorrij kosten berekend worden en zal in goed overleg met Vermeer Witgoed bepaald worden en is afhankelijk van waar u woont.

Bij niet tevredenheid van de machine c.q. apparaat geeft Vermeer Witgoed geen geld retour maar, een vervangende machine c.q. apparaat van de zelfde waarde als bij aankoop.

Wij zijn niet aansprakelijk voor defecten/mankementen aan de machine c.q. apparaat door het niet goed gebruiken hiervan wat gevolg schade kan hebben en onkosten met zich meebrengt.

Blijkt dit het geval, dan wordt er voorrij kosten en arbeid berekend.